Finanschefen är urtypen för att ha ett svårt budskap för slides. Månadssammanställningen över försäljning och kostnader, fördelat på produkt och område. Jämfört med förra kvartalet och året innan. Samtidigt som finanschefen vill göra det lätt för sig, klippa in grafen, tabellen, matrisen. Här kommer tips på hur man utifrån en inklippt tabell gör det lättare för åhörarna att förstå och ta med sig budskapet.