När det är något litet som ska skrivas, ja då kan vi fundera på den rätta formuleringen. Men vid större arbeten gäller det att sätta igång – annars blir vi aldrig klara.

Enskilda formuleringar går alldeles utmärkt att klura på. Men när det är så omfattande att det är svårt att överblicka då ska produktionen hjälpa till. Omfattande arbeten kräver att vi sätter igång.