Lärarna vill ha högre status och menar att problemet är att lönerna är för låga. Löneförhandlingar är svåra. Så enkla genvägar till högre lön med retorik som att ”kräva, ta för sig, inte vara så tjejig” är bara löften utan ansvar.

En helt annan väg att gå är att tänka på status i form av makt över det som är viktigt. Det gäller att äga, kontrollera det som är värdefullt. Lärarna ska äga kunskapen, pedagogiken. Trovärdighet kommer med resultaten.

Fundera över vad det är som ger status i din värld. Låt oss sedan arbeta med det i dina presentationer.