Saker ska betyda någonting. Vår skyldighet är att ge det mening. Enkel retorik från media, reklam eller arbetslivet gör alltför sällan det.  ”Gör det enkelt!” ”Gör det nu!” ”Hitta effektivt dina kunder!” ”Få snabbt med dig dina medarbetare.”

Att skriva är inte bara att samla ihop det man vet utan det är också att tänka nytt. Fundera därför på vad du vill utvecklas inom och skriv om det. Inspireras av bloggen och lägg ut det publikt. Gör det så  allvarligt att det lever kvar och kräver att du jobbar med det regelbundet. Fundera över rytm och tempo genom att blanda stort och litet, det upplevda och det tänkta.

Men som i allt ska man inte arbeta med texter själv. Det finns tre anledningar: det blir roligare, det blir bättre och det blir gjort.