Vill man vara negativ ska man vara det på ett underhållande vis. Negativa utsagor kräver en knorr, kanske också testning för att veta att det håller utan att man gör sig rolig på någon annans bekostnad.

Så om du vill få sympati när något är för ”djävligt” så är tricket att berätta så att mottagaren förstår det. Istället för att bara klaga genom att säga det. Även här, eller kanske i synnerhet här, gäller det att paketera som en story.  

Ironi skapar avstånd. Humor närhet. Men det gäller att det som var tänkt som humor sedan inte uppfattas som ironi.