Förändringar och föränderlighet. Presentationer kan förändra för de som tar del av dem. Men det görs inte med verktyget power point, keynote eller acrobat. Det görs inte automatiskt. Priset är istället många timmar av eftertanke och planering för att budskapen ska förändra beslutsfattande. 

”En dålig början gör ett dåligt slut” Euripides